ทัวร์โรงงาน

นี่คือภาพกระบวนการผลิตบางส่วนที่ให้คุณตรวจสอบได้ซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่ทำด้วยมือ