ทัวร์โรงงาน

นี่คือภาพกระบวนการผลิตบางส่วนให้คุณตรวจสอบ กระบวนการส่วนใหญ่ทำด้วยมือ